สวนบ้านต้นไม้คลอง 15
โทร 087-602-5164
  • th

การปลูกต้นไทรเกาหลีและดูแลให้สวยงาม


การปลูกต้นไทรเกาหลีและดูแลให้สวยงาม

การปลูกต้นไทรเกาหลีและดูแลให้สวยงาม


สวนบ้านต้นไม้แนะนำการปลูกต้นไทรเกาหลีทำแนวรั้ว
1.ขุดให้เป็นร่องกว้างลึก 35-40 cm.ระยะปลูก 1 ม.3 ต้น
2.นำต้นไทรเกาหลีแกะถุงพลาสติกดำออกแล้วจัดวางเรียงต้นไทรเกาหลี
ตามระยะที่เราปลูก จัดแต่งพุ่มฟอร์มของต้นให้สวยงาม
3.กลบดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่มๆ3วันติดต่อกันหลังจากนั้นเว้นได้ค่ะ
4.หลังจากนั้น1เดือนทำการตัดแต่งใส่ปุ๋ยสูตร16-16-16 ค่ะ

ต้นไม้ของเราก็จะสวยเหมาะสำหรับทำแนวรั้วบ้านได้รั้วสีเขียวๆดูเป็นธรรมชาติค่ะ